Du er her:

Skolehelsetjenesten ved Alstad ungdomsskole

Skolehelsetjenesten er et lett tilgjengelig tilbud for deg som er elev i grunnskolen og videregående skole. Vi jobber for å fremme god helse og trivsel, vi gir veiledning, foretar helseundersøkelser, gir vaksiner og tilbyr oppfølging ved behov. Helsesøster har taushetsplikt. Vi samarbeider bredt tverrfaglig og kan hjelpe med å finne veien videre og eventuelt henvise ved behov. Helsesøster har åpen dør for alle elever. Vi oppfordrer også foresatte og lærere til å ta kontakt med oss.

 

Helsesøster Stine E Biti       

Helsesøster Stine Eliassen Biti 

Kontortid:
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag 08:00 - 15:30

Helsesøsters kontor ligger i 2. etg på ungdomsskolen, ved Elevtjenesten.

Ansvarsområde: Klassetrinn 8 - 10

Tlf: 75 55 64 24 / 951 18 576
Mail: stine.eliassen.biti@bodo.kommune.no