Du er her:

Litt om kvalitetssiden

Bodø kommune vil styrke arbeidet med kvalitet i Bodøskolen for å fremme en positiv læringsutvikling og godt læringsmiljø.

Hensikten med kvalitetssiden

Å gi den enkelte skole et verktøy for å måle kvalitetsutviklingen over tid basert på noen utvalgte paramenter, med utgangspunkt i elevens grunnleggende ferdigheter og deres læringsmiljø. Utvelgelsen av parametre er skjedd av hensyn å redusere i den omfattende mengden av mulige opplysninger og gi mulighet for informasjon for eksterne utenfor skolen. Kvalitetsportalen er ikke et egnet verktøy for sammenligning mellom skolene, da den ikke gir et samlet og helhetlig bilde av kvaliteten på den enkelte skole. Kvalitetssiden gir den enkelte skole en indikasjon av ståsted som benyttes i den videre jobbingen for å utvikle "kunnskapsrike, modige, trygge og ansvarsfulle mennesker som kan fungere sammen i et samfunn i forandring, et samfunn som de er med på å bygge", jf. visjonen i Bodø kommunes skolestrategi.

Hva viser kvalitetssiden?

  • Nasjonale prøver - lesing, regning og engelsk
  • Elevundersøkelsen om sosial trivsel
  • Annet kvalitetsfremmende arbeid i skolen

Bodø kommune har valgt å vise de ovennevnte områdene fordi dette er noen av Bodøskolenes satsningsområder i de neste årene. (Se nedenfor)

I forbindelse med den nasjonale satsningen (2013 - 2017) «Ungdomstrinn i utvikling – motivasjon og mestring for bedre læring» (SKU) har Bodø kommune  8 ungdomsskoler med i fase 1. Målet er motivasjon og mestring for bedre læring gjennom mer praktisk, relevant og variert undervisning. Med Bodø kommunes skolestrategi som mandat og i samråd med rektorene i Bodøskolene, er det bestemt at samtlige skoler i kommunen deltar og følger samme progresjon og utvikling som ungdomsskolene. Skolene har identifisert satsningsområde (innenfor en av de grunnleggende ferdighetene - lesing, skriving og regning) samt klasseledelse (støttende relasjoner, læringskultur, struktur og regler og motivasjon og forventninger). Skolens satsningsområde er identifisert bl.a. på bakgrunn av resultater fra ulike analyser og undersøkelser som skolen og elevene har gjennomført.